посети ни във

Facebook
Най-важното в басейна:

Чистата вода

Дезинфекцията на водата в басейна е от съществено значение, за да можете да го използвате безопасно и комфортно през цялото време. Ефективността на продуктите за дезинфекция не е свързана с използваните количества, а с прецизността и постоянството при третирането.

Методи, Контрол и Автоматизация на

Пречистването

 • класически метод
  дезинфекция на водата, чрез
  дозиране на съдържащи хлор
  течности

  Този метод намира все още широко приложение. Нашата базова станция CONTROL STATION предлага удобно решение за контрол и автоматизация на този метод.

 • най-ефективния метод
  си-ми за третиране на водата
  чрез солна електролиза,
  хидролиза и йонизация

  Тези системи са се доказали като най-ефективни, удобни и безопасни в дългосрочен план. Те представляват сигурна инвестиция, защото спестяват разходи за химикали и труд.

Пречистване на

Частни
басейни

Адекватната поддръжка на един басейн е задължителна част, защото това дава възможност съоръжението да е в изправно състояние, водата в него да е чиста и безопасна за ползвателите. Без правилна филтрация и циркулация на водата в басейна, пречистването е немислимо. Филтрационните помпи са едно чудесно решение за малки басейни или такива за надземен монтаж.

Филтрационен блок -
цялостно решение за пречистване
на частни басейни
Пречистване на

Обществени
басейни

Поддръжката на обществен басейн поставя високи изисквания към филтрирането на водата. Филтрите са основната съставка за успеха на инсталацията. Те трябва да отговарят на изискванията свързани с размера на басейна, неговото използване, настоящите стандарти за физическа обработка и техните ограничения свързани с пространството, което е на разположение в помещението за оборудване.

Цялостно решение за пречистване на
обществени басейни

Система за солна електролиза и сребърна йонизация за пречистване на водата в басейна, като намалява нужда от третиране с химикали. Пречистването се осъществява чрез едновременното протичане на процесите солна електролиза и сребърна йонизация – чрез генериране на хлор, сребърни и медни йони.

Ние ви осигуряваме

 • Екологично
  третиране на водата
 • Намаляване на
  химическите
  продукти
 • Премахване на
  хлорамините
 • Оптимизиране на
  плувния басейн
 • Грижа за
  Вашето здраве